Presentació

Alfons Bielsa i Elies. President del COOOC

Benvolguts i benvolgudes,

Com a president del COOOC i en representació de la junta de govern, us donem la benviguda a les I  Jornades Professionals en Visió i Educació.

La visió és un procés complex i fonamental en l’aprenentatge escolar. El 80% de la informació que rebem és a través de la visió i s’estima que entre el 15 i 30% de les dificultats d’aprenentatge es relacionen amb un problema d’eficàcia i/o percepció visual.

L’escola és un dels principals espais per sospitar de problemes visuals. Per això, és clau oferir al conjunt del personal docent eines i pautes que permetin alertar de problemes visuals. Alguns d’aquests síntomes són errors en copiar paraules de la pissarra, apropar-se molt al paper o utilitzar el dit com a indicador a l’hora de llegir. També és essencial incidir en la prevenció. És imprescindible mantenir una correcta postura corporal així com fer descansos per relaxar la visió.

Per al nostre col·lectiu d’òptics optometristes, presentar el llibre Cuida la visió i aprendràs millor.  Protocol de salut visual ha estat un gran pas. Aquesta guia ha arribat a tots els centres educatius i als centres d’atenció primària de tot Catalunya, gràcies a la col·laboració del Pla Interdepartamental i
Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya.

Amb l’objectiu d’explicar la importància de la visió, donem el tret de sortida a aquestes jornades que, entre tots els professionals relacionats amb l’aprenetatge, podrem convertir en un punt de trobada molt enriquidor.

Per acabar, vull mostrar el meu agraïment a la vocalia de prevenció, visió infantil i teràpia visual (VPVITV) per organitzar aquestes jornades i per totes les campanyes desenvolupades que han permès donar a conèixer la importància de la visió i la seva incidència en el procés d’aprenentatge.

 

Amb la col·laboració de: