Programa

Dissabte 29

9:00 a 9:30 h

RECEPCIÓ I ACREDITACIÓ

9:30 a 9:45 h

Sessió d’inauguració de les I Jornades Professionals en Visió i Educació

9:45 a 11:00 h

Conferència 1: Visió i Aprenentatge. Presentació de la campanya
Yolanda Vierbücher · Optometrista i especialista en reeducació de l’escolta

11:00 a 11:45 h

Conferència 2: Detecció de problemes visuales a les aules
Montse Augé · Optometrista i psicòloga clínica

11:45 a 12:15 h

Cafè

12:15 a 13:15h

Conferència 3: Ergonomia i postura
Cati Poveda · Optometrista i màster en posturologia clínica
Àngels López · Mestra, psicòloga clínica i tèc. sup. en Prevenció de riscos laborals

13:15 a 13:45h

Conferència 4: Presentació llibre ‘Cuida la visió i aprendràs millor’
Dolors Muñoz · Optometrista i postgrau en desenvolupament psicomotor

13:45 a 15:15h

Descans per dinar

15:15 a 16:15 h

Conferència 5: Neuroalimentació
Dra. Mª Jesús López · Dra. en C. C. Biològiques en la branca de Neurociències

16:15 a 17:15 h

Conferència 6: Quan està preparat l’infant per iniciar amb èxit la lectura?
Dr. Jordi Catalán · Metge especialista en desenvolupament infantil

17:15 a 17:30 h

Cafè

17:30 a 18:30 h

Conferència 7: Dislèxia del desenvolupament i optometria
Dr. Joan Deus · Dr. en Psicologia i expert en neuropsicologia clínica

18:30 a 19:30 h

Conferència 8: El suport que ofereix el CREDV/CRE ONCE en les primeres etapes educatives
Mª Carmen Cano · Treballadora social ONCE
Gemma Català · Psicopedagoga del CREDV/CRE ONCE Barcelona
Irene Ginebra · Directora tècnica pedagògica del CREDV/CRE ONCE Barcelona

Diumenge 30

9:30 a 11:00 h

Els protagonistes. Presentació de casos
Moderat per la vocalia de prevenció, visió infantil i teràpia visual del Col·legi:
Montse Augé, optometrista i psicòloga clínica
Cati Poveda, optometrista i màster en posturologia clínica
Yolanda Vierbücher, optometrista i especialista en reeducació de l’escolta

11:00 a 11:30 h

Cafè

11:30 a 13:45 h

Taula de debat. Professionals de l’àmbit de l’educació i la salut
Moderat per la vocalia de prevenció, visió infantil i teràpia visual del Col·legi.
Amb la participació de:
Dr. Jordi Catalán, metge especialista en desenvolupament infantil
Dr. Joan Deus, dr. en psicologia i expert en neuropsicologia clínica
Xon Belmonte, logopeda
Sira del Castillo, fisioterapeuta i formadora en prevenció postural
Marta Fransoy, optometrista i especialista en reeducació de l’escolta
Oscar Gómez, odontòleg, màster en posturologia i posturologia, i màster en atropologia biològica
Dra. Alba Gonzalez, oftalmòloga pediàtrica
Àngels López, mestra, psicòloga clínica i tècnica superior en Prevenció de riscos laborals
Àngels Xena, mestra i especialista en kinesiologia infantil

13:45 a 14:00 h

CLOENDA DE LES JORNADES